Kofola

Zadanie

Nová Kofola s menším obsahom cukru si zaslúži výnimočné miesto. Zareagovala tým nielen na dopyt spotrebiteľov, ale aj na dlhodobý trend a záväzky, ktoré si vytýčila v rámci udržateľnosti. Nakoľko je Kofola našim dlhodobým a lojálnym klientom, oslovila práve nás s návrhom spolupráce pri in-store reklamnej kampani. Nakoľko sa jednalo o veľmi neštandardný nosič, vedeli sme klientovi pomôcť s komunikáciou s obchodnými reťazcami, produkciou, inštaláciou a samozrejme deinštaláciou a recykláciou materiálov.
Zadanie

Problém a riešenie:

Vzhľadom na to, že pri tejto kampani reklamnú plochu nezabezpečovala POS Media, ale klient sám aj v iných ako našich partnerských reťazcoch, museli sme sa prispôsobiť špeciálnym požiadavkám klienta a jednotlivých predajní. Materiály a grafické podklady nám boli doručené tesne pred začiatkom kampane, načo sme museli promtne zareagovať. Samozrejme sa nám reklamné nosiče podarilo vyprodukovať a nainštalovať včas, ale to sme ešte nevedeli, čo nás čaká. Plyšové "Kofola medvede", ktoré boli súčasťou Shop in Shopu boli pre zákazníkov natoľko lákavé, že sme museli zabezpečiť, aby ich nikto neodcudzil. Na základe našej nepretržitej kontrole a komunikácii s predajnami a s klientom prebehla kampaň úspešne a bola veľmi efektívna.
Problém a riešenie:

SME EURÓPSKYM LÍDROM V SHOPPER MARKETINGU. AJ PRE VÁŠ PRODUKT PRIPRAVÍME EFEKTÍVNU KAMPAŇ.