Promotion

PROMO – OCHUTNÁVKY, SHOW, SAMPLING

Najrozšírenejšie nástroje využívané na zvýšenie predaja a zároveň veľmi účinný prostriedok ako zákazníkov oboznámiť s novým produktom tým, že ho zákazníci priamo vyskúšajú. Pomocou ochutnávky priamo na predajnej ploche podnietime zákazníkov k ochutnaniu výrobkov a tým u nich vytvoríme povedomie na následné zakúpenie produktu.

EASY PROMO

Jednoduchý spôsob, ako zvýšiť predaj a povedomie o produkte alebo službe pomocou špeciálne pre-sales zaškolených hostesiek.

Hostesky sa bez viazanosti na promostánok pohybujú po prevádzke iba s brandovaným kostýmom alebo s brandovaným nákupným vozíkom.

Hostesky takto oslovujú široký okruh zákazníkov na prevádzke.

OUTDOOR PROMO

Najefektívnejší spôsob cieleného oslovenia veľkého počtu potencionálnych zákazníkov. Skvelý spôsob ako priamo zastihnúť a osloviť stanovenú cieľovú skupinu.

Podľa presnej definície cieľovej skupiny oslovujeme potencionálnych zákazníkov tam, kde sa najviac a najčastejšie pohybujú.

Outdoorové kampane realizujeme najčastejšie: v obchodných centrách, na stredných školách, na univerzitách, parkoviskách, kúpaliskách, zástavkách MHD, v centrách miest.

EVENT PROMO

Zabezpečíme rôzne formy spoločenských akcií, ktorých cieľom je nadväzovať a prehlbovať vzťahy s obchodnými partnermi v rámci nevšedných zážitkov, vysokej adresnosti, možnosti individuálneho prístupu k zvolenej cieľovej skupine, emocionálneho zážitku a osobnej skúsenosti.